Zo zie het consult er uit:

Intake
Vooraf aan het bezoekconsult ontvangt je een intakeformulier, wat je een paar dagen voor de afspraak ingevuld per mail terugstuurt. Dit helpt om de hulpvraag helder te krijgen en bevat informatie die ik nodig heb om goed voorbereid te kunnen beginnen.

Aanvullend vraaggesprek
Tijdens het bezoekconsult wordt het intakeformulier even doorgenomen en eventueel dieper op zaken ingaan. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw dier en meer inzicht in de mogelijke oorzaak van het probleem, komt vrijwel alles aan bod: ziektegeschiedenis, vaccinaties, ontworming, voeding, maar ook het gedrag, omgangsvormen en omgevingsfactoren als bijvoorbeeld de huisvesting, verzorging, beweging en training.

Onderzoek
Daarop aansluitend wordt het probleem bekeken, en volgt er wanneer nodig een kort lichamelijk onderzoek en/of gedragsobservatie.
Zo krijg ik inzicht in de fysieke gezondheid en het welbevinden van uw dier.

Bevindingen
Aansluitend bespreken we de bevindingen, welke mogelijkheden er zijn om de klachten te behandelen, en stemmen deze met elkaar af.

Behandeladvies
Vervolgens wordt er een haalbaar behandeladvies opgesteld dat past bij jullie situatie. 

Nacontrole
Afhankelijk van de hulpvraag en de klacht, maken we een vervolg afspraak of hebben we in de weken daarna mail en/of telefonisch contact om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang.

Immers het doel van natuurgeneeskunde is om met behulp van natuurlijke middelen en maatregelen, het genezende vermogen te herstellen, zodat de klachten structureel worden opgelost en uw dier weer gezond en content door het leven kan.